ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ภัทรกร ประทุมคงคราญ (อัน)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 10
อีเมล์ : auntoniocaanova63@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กรมการปกครอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 21 หมู่6 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.ย. 2560,11:08 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.109.95


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล