ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน แบบสี
 
ใช้รูปแบบสัญลักษณ์ของงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี    พ.ศ. 2525
 
สัญลักษณ์โรงเรียน แบบขาวดำ