ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

         

            รัตนโกสินทร์    แม้นใครได้ยินสมญา  นามแหล่งศึกษา

      สง่าบนพื้นดินไทย   พวกเราบางเขนเป็นถิ่นศิวิไลซ์

      พิกุลหอมกรุ่นแสนไกล  เหมือนสิ่งเตือนใจให้ทำความดี

           รัตนโกสินทร์แม้นใครได้ยินเพียงชื่อสมดั่งคำลือ

     ในความสามัคคีรักและขยันกตัญญูกตเวที  เขียวเหลือง

     เราน้องพี่  เป็นเกียรติศักดิ์ศรีรัตนโกสินทร์