เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน    

        รัตนโกสินทร์                   แม้นใครได้ยินสมญา  

        นามแหล่งศึกษา               สง่าบนพื้นดินไทย   

        พวกเราบางเขน               เป็นถิ่นศิวิไลซ์

        พิกุลหอมกรุ่นแสนไกล       เหมือนสิ่งเตือนใจให้ทำความดี

        รัตนโกสินทร์                   แม้นใครได้ยินเพียงชื่อ 

        สมดั่งคำลือ                     ในความสามัคคี

        รักและขยัน                     กตัญญูกตเวที  

        เขียวเหลืองเราน้องพี่         เป็นเกียรติศักดิ์ศรีรัตนโกสินทร์

 

เพลงเพชร รส.บ. 

        รส.บ.             งามสง่า          ถิ่นบางเขน

        มุ่งมั่นชัดเจน    ให้ความรู้        รักษ์ศักดิ์ศรี

        ดอกพิกุล        ส่งกลิ่นหอม     ทั่วธานี

        สร้างคนดี        สร้างคนเก่ง    มีคุณธรรม

        เรียนดี            กีฬาเด่น         ลูกเขียวเหลือง

        เพชรรุ่งเรือง    น้ำงาม           แสงสดใส

        ร้อยรัก           สามัคคี           ร่วมใจ

        ขจรไกล          เพชร             รส.บ.