ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
News
17/06/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
Activity
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
Education News
    กรกฏาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 34 5 6
7 8 91011 12 13
1415 16 17 18 19 20
21222324 25 2627
28 29 3031   
Calendar
01 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ม.1 –ม.6
02 ก.ค. 62 ถึง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
05 ก.ค. 62 ถึง
กิจกรรมบริจาคโลหิต
06 ก.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 6
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62
สอบนอกตาราง บันทึกคะแนนกลางภาค (ร.2)
12 ก.ค. 62 ถึง
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
13 ก.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 7
16 ก.ค. 62 ถึง
วันอาสาฬหบูชา
17 ก.ค. 62 ถึง
วันเข้าพรรษา
18 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
20 ก.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 8
25 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62
ซ่อมเสริม คะแนนก่อนกลางภาคและกลางภาค
28 ก.ค. 62 ถึง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
29 ก.ค. 62 ถึง
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
03 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 9
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ( 5 - 9 สิงหาคม )
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในวันวิทยาศาสตร
05 ส.ค. 62 ถึง
ประมวลผลคะแนนสอบกลางภาค 1/2562 ( คะแนน 50 %)
08 ส.ค. 62 ถึง
รายงานผลการประมวลคะแนนกลางภาค 1/2562 แจ้งผู้ปกครองนักเรียน
09 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา/วันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 10
13 ส.ค. 62 ถึง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
14 ส.ค. 62 ถึง
ประชุมครูประจ าเดือน
16 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
24 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 11
26 ส.ค. 62 ถึง 28 ส.ค. 62
กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2563)
26 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62
กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
31 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 12
รายชื่อศิษย์เก่า