ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
News
07/08/2019
07/08/2019
17/06/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
Activity
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
Education News
    กันยายน 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
12 3 456 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
222324 25 26 27 28
29 30      
Calendar
03 ก.ย. 62 ถึง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
07 ก.ย. 62 ถึง
กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62
ก าหนดส่งงานวันสุดท้าย / ครูประจ าวิชา ส่ง มส. 60%, มส. 80 % นักเรียนยื่นซ่อมคะแนนความประพฤติ (9 -13 กันยายน 2562)
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62
สอบนอกตาราง
11 ก.ย. 62 ถึง
ส่งคะแนน ร.1, ร.2, ร.3 / สอบนอกตาราง ( 9-13 ก.ย. 62)
12 ก.ย. 62 ถึง
นักเรียนยื่นค าร้องขอสอบ (มส. 80 %)
13 ก.ย. 62 ถึง
กิจกรรมมุฑิตาคารวะ (นักเรียน)
16 ก.ย. 62 ถึง 24 ก.ย. 62
สอบปลายภาค 1/2562
25 ก.ย. 62 ถึง
ปิดระบบ 16.30 น. (คะแนน ร.1 – ร.3)
26 ก.ย. 62 ถึง
ประมวลผลคะแนน (09.00 น.)
27 ก.ย. 62 ถึง
กิจกรรมมุฑิตาคารวะ (ครู)
30 ก.ย. 62 ถึง
ประกาศผลติด ( 0, ร, มส, มผ) เวลา 08.30 น. ณ ห้องโฮมรูม “นักเรียนทุกคนต้องมาฟังผลสอบ” สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ( ตามตาราง)
30 ก.ย. 62 ถึง 04 ต.ค. 62
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
04 ต.ค. 62 ถึง
ครูประจ าวิชาส่ง ปพ.5 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
07 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
08 ต.ค. 62 ถึง
ครูที่ปรึกษารับผลคะแนนใส่สมุด ปพ.6
09 ต.ค. 62 ถึง
ครูที่ปรึกษาส่งสมุด ปพ.6 ที่งานทะเบียนเพื่อเสนอ ผอ. ลงนาม
10 ต.ค. 62 ถึง
ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ EP ม.3/11
29 ต.ค. 62 ถึง
นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
รายชื่อศิษย์เก่า