ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ม.1- ม.6 ระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2561 (อ่าน 1008) 06 ก.ย. 61
การกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศ 4.0 นักเรียน (อ่าน 3724) 13 ก.ค. 61
การกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศ 4.0_ครูที่ปรึกษา (อ่าน 351) 13 ก.ค. 61
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ม.1- ม.6 ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 795) 03 ก.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1047) 11 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1158) 11 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1304) 11 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1147) 11 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1081) 11 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 883) 11 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 994) 07 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1068) 07 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อหนังสือแบบเรียน (อ่าน 548) 20 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 332) 20 เม.ย. 61
ประกาศเรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ประจำปีงบประงบประมาณ 2561 (อ่าน 330) 18 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างอาคารพิธีพร้อมรั้วและรางระบายน้ำ(e-bidding) (อ่าน 328) 11 เม.ย. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-bidding จ้างครูต่างชาติเพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 378) 05 เม.ย. 61
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (e-bidding) (อ่าน 412) 05 เม.ย. 61
ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 382) 05 เม.ย. 61
ขั้นตอนการกรอกเอกสารเพื่อมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 621) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2605) 03 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1665) 03 เม.ย. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างอาคารพิธี (อ่าน 348) 02 เม.ย. 61
ประะกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิธีพร้อมรั้วและรางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดเราคาอิเล็คทรอนิกส์ (อ่าน 316) 31 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 688) 28 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครยาม กลางวัน และยามกลางคืน จำนวน 2 ตำแหน่ง (อ่าน 356) 24 มี.ค. 61
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รส.บ.2561 (อ่าน 369) 21 มี.ค. 61
ปะรกาศ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 479) 20 มี.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 378) 15 มี.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 355) 15 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (EP) (อ่าน 969) 14 มี.ค. 61
Application Form for Teaching Foreign Language Application Form for Teaching Foreign Language (อ่าน 612) 08 ก.พ. 61
Rattanakosinsompoch BangKhen School is seeking a Filipino Teacher that can teach English, Science or (อ่าน 537) 08 ก.พ. 61
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ชั้น ม. ๑ และ ชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 3176) 26 ธ.ค. 60
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นม.๑ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ EP ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 1171) 26 ธ.ค. 60
Beginning Production/ครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 630) 28 พ.ย. 60
ค่มือการใช้งาน Logbookสําหรับข้าราชการครูสายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ (อ่าน 714) 03 ต.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 1964) 02 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1710) 25 เม.ย. 60
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการสอบแก้ตัว,การเรียนซ้ำรายวิชา,การเรียนซ้ำชั้น,การเลื่อนชั้น (อ่าน 1650) 19 ก.ย. 59