ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. จัดทำโดย. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ. เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ISBN
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2618
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,14:16   อ่าน 327 ครั้ง