ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ชั้น ม. ๑ และ ชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 263) 26 ธ.ค. 60
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นม.๑ ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ EP ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 96) 26 ธ.ค. 60
Beginning Production/ครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 135) 28 พ.ย. 60
ค่มือการใช้งาน Logbookสําหรับข้าราชการครูสายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ (อ่าน 206) 03 ต.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 966) 02 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 957) 25 เม.ย. 60
ประกาศยื่นซองเสนอราคาการบริการเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 492) 25 เม.ย. 60
ประกาศยื่นซองเสนอราคาดำเนินการจำหน่ายไอศกรีม (อ่าน 323) 25 เม.ย. 60
ประกาศยื่นซองเสนอราคาดำเนินการจำหน่ายอาหารว่างและอาหารจานด่วน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 295) 25 เม.ย. 60
ประกาศยื่นซองเสนอราคาดำเนินงานร้านค้าสัวสดิการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 285) 25 เม.ย. 60
ประกาศยื่นซองเสนอราคาดำเนินงานร้านถ่ายเอกสาร (อ่าน 253) 25 เม.ย. 60
ประกาศแจ้งห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1926) 13 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3170) 10 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (อ่าน 1313) 05 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดโรงอาหาร 4 ตำแหน่ง (อ่าน 342) 01 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 292) 01 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เจ้าหน้าที่สำนักงาน) (อ่าน 348) 01 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 560) 30 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่สำนักงาน) (อ่าน 506) 16 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 ตำแหน่ง (อ่าน 400) 16 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องพิเศษ (EP) (อ่าน 963) 08 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานเลขานุการ (อ่าน 596) 28 ธ.ค. 59
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 21905) 30 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อหลอดไฟ LED พรอมติดตั้ง (อ่าน 519) 04 พ.ย. 59
ตารางสอนนักเรียนมัธยมศึกษา 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการคึกษา 2559 (อ่าน 5735) 19 ต.ค. 59
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการสอบแก้ตัว,การเรียนซ้ำรายวิชา,การเรียนซ้ำชั้น,การเลื่อนชั้น (อ่าน 1049) 19 ก.ย. 59
ภาคผนวก (อ่าน 526) 30 มิ.ย. 59
ปกรายงานประจำปีของสถานศึกษา (อ่าน 621) 30 มิ.ย. 59
ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้ (อ่าน 419) 30 มิ.ย. 59
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (อ่าน 464) 30 มิ.ย. 59
ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ (อ่าน 401) 30 มิ.ย. 59
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (อ่าน 413) 30 มิ.ย. 59
รายงานประจำปี 2558 คำนำ สารบัญ 2558 (อ่าน 400) 30 มิ.ย. 59
ปฎิทินงานทะเบียนวัดผล (อ่าน 1074) 28 เม.ย. 59
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 2/59 (อ่าน 2036) 25 มี.ค. 59
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทยและตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 1173) 25 มี.ค. 59
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1255) 24 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IEP ประจ (อ่าน 1443) 09 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่๑ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ประจำปีการศึก (อ่าน 4246) 02 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่1 (โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ IEP) (อ่าน 1446) 02 ก.พ. 59