ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารทั่วไป (อ่าน 4) 02 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป (อ่าน 112) 18 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลและพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 77) 18 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) (อ่าน 123) 13 พ.ย. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 415) 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 352) 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 469) 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 374) 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 287) 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (อ่าน 278) 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (อ่าน 286) 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 303) 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชาแนะแนว (อ่าน 210) 30 ต.ค. 64
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม A และกลุ่ม B ระดับ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 518) 27 ต.ค. 64
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม A และกลุ่ม B ระดับ ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 261) 27 ต.ค. 64
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม A และกลุ่ม B ระดับ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 278) 27 ต.ค. 64
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม A และกลุ่ม B ระดับ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 474) 27 ต.ค. 64
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม A และกลุ่ม B ระดับ ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 344) 27 ต.ค. 64
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่ม A และกลุ่ม B ระดับ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2/2564 (อ่าน 254) 27 ต.ค. 64
ปฏิทินการมาเรียนปฏิทินการมาเรียนที่โรงเรียน (on site) ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 329) 26 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 178) 26 ต.ค. 64
ตารางเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 294) 26 ต.ค. 64
ตารางเรียนชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 232) 26 ต.ค. 64
ตารางเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 204) 26 ต.ค. 64
ตารางเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 353) 26 ต.ค. 64
ตารางเรียนชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 237) 26 ต.ค. 64
ตารางเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 260) 26 ต.ค. 64
วารสารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4) 19 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 406) 20 ก.ค. 64
ประกาศ กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) (อ่าน 519) 27 มิ.ย. 64
รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 1 (ใหม่) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 351) 16 มิ.ย. 64
ประกาศ กำหนดการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 442) 11 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่องหยุดการเรียนการสอนออนไลน์และหยุดให้บริการงานราชการ (อ่าน 374) 10 มิ.ย. 64
QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 609) 30 พ.ค. 64
QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 634) 30 พ.ค. 64
ประกาศ เรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองจากการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1292) 29 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1850) 28 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อและลำดับเลขที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับรับมอบตัว (อ่าน 580) 27 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (แยกตามแผนการเรียน) (อ่าน 597) 25 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 863) 24 พ.ค. 64