ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปกแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 07 ส.ค. 62
แฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียน 07 ส.ค. 62
ปฎิทินปฎิบัติงาน ประจาปีการศึกษา 2562 17 มิ.ย. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๖ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๕ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๔ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๓ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๒ 07 พ.ค. 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นม.๑ 07 พ.ค. 62
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
1.โครงสร้างหน่วยงาน 02 ก.ค. 62
2.ข้อมูลผู้บริหาร 02 ก.ค. 62
3.อำนาจหน้าที่ 02 ก.ค. 62
4.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 02 ก.ค. 62
5.ข้อมูลการติดต่อ 02 ก.ค. 62
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 02 ก.ค. 62
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 02 ก.ค. 62
8.Q&A 02 ก.ค. 62
9.Social Network 02 ก.ค. 62
10.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 02 ก.ค. 62
ข่าวการศึกษา
    กันยายน 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
12 3 456 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
222324 25 26 27 28
29 30      
ปฏิทินกิจกรรม
03 ก.ย. 62 ถึง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
07 ก.ย. 62 ถึง
กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62
ก าหนดส่งงานวันสุดท้าย / ครูประจ าวิชา ส่ง มส. 60%, มส. 80 % นักเรียนยื่นซ่อมคะแนนความประพฤติ (9 -13 กันยายน 2562)
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62
สอบนอกตาราง
11 ก.ย. 62 ถึง
ส่งคะแนน ร.1, ร.2, ร.3 / สอบนอกตาราง ( 9-13 ก.ย. 62)
12 ก.ย. 62 ถึง
นักเรียนยื่นค าร้องขอสอบ (มส. 80 %)
13 ก.ย. 62 ถึง
กิจกรรมมุฑิตาคารวะ (นักเรียน)
16 ก.ย. 62 ถึง 24 ก.ย. 62
สอบปลายภาค 1/2562
25 ก.ย. 62 ถึง
ปิดระบบ 16.30 น. (คะแนน ร.1 – ร.3)
26 ก.ย. 62 ถึง
ประมวลผลคะแนน (09.00 น.)
27 ก.ย. 62 ถึง
กิจกรรมมุฑิตาคารวะ (ครู)
30 ก.ย. 62 ถึง
ประกาศผลติด ( 0, ร, มส, มผ) เวลา 08.30 น. ณ ห้องโฮมรูม “นักเรียนทุกคนต้องมาฟังผลสอบ” สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ( ตามตาราง)
30 ก.ย. 62 ถึง 04 ต.ค. 62
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
04 ต.ค. 62 ถึง
ครูประจ าวิชาส่ง ปพ.5 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
07 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
08 ต.ค. 62 ถึง
ครูที่ปรึกษารับผลคะแนนใส่สมุด ปพ.6
09 ต.ค. 62 ถึง
ครูที่ปรึกษาส่งสมุด ปพ.6 ที่งานทะเบียนเพื่อเสนอ ผอ. ลงนาม
10 ต.ค. 62 ถึง
ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ EP ม.3/11
29 ต.ค. 62 ถึง
นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
รายชื่อศิษย์เก่า